Rancangan Tahunan Dunia Muzik Thn 1

标签:


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
KSSR PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1

MG
FOKUS
S/KANDUNGAN
S/PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI

Tempo
cepat dan lambat
Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Membuat pergerakan mengikut muzik.
1. Menyanyi mengikut tempo. - cepat – lambat

1. Menepuk detik asas mengikut tempo yang ditetapkan.
2. Menyebut lirik sambil menepuk detik lagu dengan bimbingan guru.
3. Menyanyi lagu sambil menepuk detik lagu.
( CD 2 Track 20)


Tempo
cepat dan lambat
Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. Membuat pergerakan mengikut muzik.
2. Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi.
1. Menyanyi lagu sambil menepuk detik lagu.
( CD 2 Track 20)
2. Menyanyi lagu sambil membuat gerakan mengikut tempo. (CD 1 Track 01 dan 02)
3. Membuat pergerakan asas untuk mengenal pasti perbezaan tempo cepat dan lambat
(CD 2 Track 01 dan 02).


Warna Ton
Penerokaan suara manusia iaitu suara bercakap, suara menyanyi, suara
memanggil dan suara berbisik
- intonasi
- pic tinggi dan rendah
Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo dan berkumpulan.
1. Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.

1. Mendengar dan mengajuk warna ton suara manusia seperti bercakap, memanggil, berbisik dan menyanyi.
2. Menyanyi lagu Mari Menyanyi. (CD 1 Track 03 dan 04)


Warna Ton
Penerokaan suara manusia iaitu suara bercakap, suara menyanyi, suara
memanggil dan suara berbisik
- intonasi
- pic tinggi dan rendah
Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo dan berkumpulan.
2. Mengajuk pic dengan tepat.
1. Mendengar dan mengajuk pic tinggi dan rendah. (CD 2 Track 03)
2. Pentaksiran. Lampiran 1 Unit 2.

Irama - detik lagu Tempo - cepat dan lambat
Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir. Membuat pergerakan mengikut muzik.
1. Memainkan perkusi mengikut tempo.

1. Memainkan detik mengikut tempo yang ditetapkan menggunakan rhythm sticks.
(CD 2 Track 20)
2. Permainan mengenal objek di dalam kelas menggunakan rhythm sticks mengikut detik lagu Selamat Pagi. (CD 2 Track 20)
3. Membuat pergerakan kreatif yang sesuai untuk menunjukkan tempo cepat dan lambat.


Irama - detik lagu Tempo - cepat dan lambat
Pengalaman Muzikal
Membuat pergerakan mengikut muzik.
1. Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi. - tempo cepat / lambat
1. Membuat pergerakan kreatif yang sesuai untuk menunjukkan tempo cepat dan lambat.

Penerokaan bunyi
- suara dan perkusi badan
Warna ton suara manusia
- suara lelaki dan perempuan
Penghasilan Muzikal
Menghasilkan idea muzikal kreatif.

1. Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara dan perkusi badan dan perkusi mulut.

1. Mengajuk bunyi persekitaran dengan suara.
2. Meneroka pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan.
3. Menghasilkan bunyi persekitaran berdasarkan detik yang dimainkan oleh guru.


Penerokaan bunyi
- suara dan perkusi badan
Warna ton suara manusia
- suara lelaki dan perempuan
Aspresiasi Muzik
Menghayati muzik daripada pelbagai
repertoir.
1. Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar.

1. Menghasilkan bunyi persekitaran berdasarkan detik yang dimainkan oleh guru.
2. Mendengar lagu dan membanding beza warna ton suara lelaki dan perempuan.
(CD 2 Track 06)
3. Pentaksiran

Kemahiran asas dalam permainan perkusi tanpa pic.
Contoh: Kastanet / loceng
Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

1. Memainkan perkusi mengikut detik. - postur - cara memainkan

1. Meneroka cara bermain perkusi tanpa pic. Contoh: kastanet atau loceng.
2. Bermain kastanet secara konvensional.
Lampiran 3 Unit 5 (i).
3. Memainkan detik lagu Selamat Pagi dengan kastanet. (CD 1 Track 02)

Ekspresi - dinamik kuat dan lembut

Pengalaman Muzikal
Membuat pergerakan mengikut muzik.
2. Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi. - dinamik kuat / lembut.
1. Melakukan pergerakan yang menunjukkan dinamik kuat (f ) dan lembut (p ). (CD 2 Track 07)
2. Membuat pergerakan mengikut dinamik kuat dan lembut berdasarkan muzik instrumental yang didengar. (CD 2 Track 07)

Sebutan lirik - pergerakan mengikut lirik
Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1. Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

1. Menyebut lirik lagu Suka Hati dengan jelas mengikut irama lagu.
2. Membuat pergerakan asas mengikut arahan sambil menyebut pergerakan yang dilakukan. Contoh: jalan, lari dan lompat.

Sebutan lirik - pergerakan mengikut lirik
Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik.
1. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. - lagu aksi ( action song)
1. Membuat pergerakan asas mengikut arahan sambil menyebut pergerakan yang dilakukan. Contoh: jalan, lari dan lompat.
2. Menyanyi sambil membuat aksi mengikut lirik. (CD 1 Track 05)


Mud - riang dan sedih Tempo - cepat dan lambat
Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik.

1. Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - mud (mud riang, sedih, marah dan takut)
1. Mendengar rakaman lagu pelbagai mud.
(CD 2 Track 08, 09 dan 14)
2. Mengaitkan mud lagu dengan mimik muka sambil membuat gerakan yang bersesuaian.
 (CD 2 Track 24 dan 25)


Mud - riang dan sedih Tempo - cepat dan lambat
Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.
1. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. - lagu aksi ( action song )

1. Mengaitkan mud lagu dengan mimik muka sambil membuat gerakan yang bersesuaian.
 (CD 2 Track 24 dan 25)
2. Mendengar lagu dan membuat pergerakan kreatif berdasarkan mud yang didengar.
3. Meneka mud petikan lagu yang didengar.
 (CD 2 Track 24 dan 25)

Mud
- marah dan takut
Apresiasi Muzik
Menghayati muzik daripada pelbagai
repertoir.
1. Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.
- mud ( riang, sedih, marah dan takut )
1. Murid mendengar lagu Siapa Gurau Senda.
(CD 1 Track 07)
2. Menyanyi lagu Siapa Gurau Senda secara ’soal jawab’ (call and response) mengikut mud.

Mud
- marah dan takut
Pengalaman Muzikal
Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
1. Menyanyi dengan dinamik.
- lembut (p)
- kuat (f)
1. Menyanyi lagu Siapa Gurau Senda secara ’soal jawab’ (call and response) mengikut mud.
2. Murid membuat mimik muka marah dan takut.
3. Murid mengenal pasti mud marah dan takut.
(CD 2 Track 10 dan 11)

Warna ton suara manusia
- suara lelaki dan perempuan
- suara berbisik
- suara bercakap
- suara menyanyi
Pengalaman Muzikal
Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1. Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.


1. Guru memperkenalkan permainan boneka lelaki dan perempuan bagi membezakan ton-ton suara. Lampiran 7 Unit 9 (i)
2. Menyanyikan lagu Jenis Suara menggunakan ton-ton suara yang berbeza. (CD 1 Track 10)


Warna ton suara manusia
- suara lelaki dan perempuan
- suara berbisik
- suara bercakap
- suara menyanyi
Pengalaman Muzikal
Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1. Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar.

1. Menyanyikan lagu Jenis Suara menggunakan ton-ton suara yang berbeza. (CD 1 Track 10)
2. Permainan meneka suara bercakap, suara berbisik, suara menyanyi, suara memanggil.
(CD 2 Track 12)

Ekspresi
- dinamik kuat dan lembut

Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik.

1. Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi. - dinamik kuat / lembut
2. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. - lagu aksi ( action song )

1. Guru memainkan dram bes untuk menunjukkan dinamik kuat dan kerincing untuk dinamik lembut.
2. Murid menyatakan sama ada bunyi tersebut kuat atau lembut.
3. Murid bergerak mengikut dinamik kuat dan lembut. (CD 2 Track 07)

Muzik dan Gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari
Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.
1. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. - lagu aksi ( action song )
2. Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - dinamik (kuat-lembut)
1. Murid bergerak mengikut dinamik kuat dan lembut. (CD 2 Track 07)
2. Murid menyanyi dan membuat gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari. (CD 1 Track 11)
3. Murid menyanyi dan membuat gerakan yang sesuai selepas lagu diubah suai kepada Tikus Menari. (CD 1 Track 12)


Tempo
- Tempo konsisten
 (steady beat)
Pengalaman Muzikal
Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.
1. Memainkan perkusi mengikut detik.
- postur
- cara memainkan

1. Guru mengimitasi bunyi degupan jantung.
Contoh :


2. Murid menepuk corak irama mengikut degupan jantung yang didengar.
3. Murid memainkan perkusi mengikut tempo yang konsisten. (CD 1 Track 13 dan 14)
4. Murid menyanyikan lagu Jantungku.
(CD 1 Track 13)
5. Murid menyanyi sambil menepuk detik lagu.
(CD 1 Track 14)

Tempo
- Tempo konsisten
 (steady beat)
Pengalaman Muzikal
Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.
1. Memainkan perkusi mengikut tempo.
- cepat
- lambat
1. Murid menyanyi sambil menepuk detik lagu.
(CD 1 Track 14)
2. Murid menyanyi sambil memainkan perkusi mengiringi lagu Jantungku. (CD 1 Track 14)

Pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah
Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1. Menyanyi dengan postur yang betul.
- postur duduk
- postur berdiri

1. Guru berbincang tentang ketinggian orang di dalam gambar. Lampiran 10 Unit 12
2. Memadankan gambar dengan pic tinggi dan rendah yang dimainkan oleh guru.
Lampiran 10 Unit 12 dan CD 2 Track 03

Pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah
Pengalaman Muzikal
Membuat pergerakan mengikut muzik.
 2. Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic.
1. Membuat pergerakan yang menunjukkan pic tinggi dan rendah, dinamik kuat dan lembut berdasarkan lagu I‘m Tall I‘m Small.
2. Menyanyikan lagu I‘m Tall I‘m Small dengan postur yang betul.

Pergerakan berdasarkan permainan nyanyian
(singing games)
Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1. Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

1. Bercerita tentang Nenek Si Bongkok Tiga.
2. Bersoal jawab dengan murid mengenai cerita tersebut.
3. Menyebut lirik mengikut irama lagu.
4. Menyanyi lagu Nenek Si Bongkok Tiga.
(CD 1 Track 17)

Pergerakan berdasarkan permainan nyanyian
(singing games)
Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik.
1. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.
- permainan nyanyian (singing games)
1. Menyanyi lagu Nenek Si Bongkok Tiga.
(CD 1 Track 17)
2. Menjelaskan cara permainan Nenek Si Bongkok Tiga. Lampiran 11 Unit 13.
3. Memainkan permainan Nenek Si Bongkok Tiga sambil menyanyi.

Teknik konvensional bermain perkusi.
- Tempo
- Detik
Pengalaman Muzikal
Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

1. Memainkan perkusi mengikut detik.
- postur
- cara memainkan

1. Menyanyi lagu Suasana Pagi. (CD 1 Track 19)
2. Guru membimbing murid menepuk detik lagu Suasana Pagi.
3. Guru membimbing murid menepuk corak irama.
4. Menunjukkan cara bermain perkusi secara konvesional.

Teknik konvensional bermain perkusi.
- Tempo
- Detik
Pengalaman Muzikal
Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
1. Menyanyi mengikut tempo.
- cepat
- lambat
1. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan.
(CD 1 Track 19)
- kumpulan A menepuk detik (kastanet)
- kumpulan B menepuk corak irama (loceng)
2. Membuat persembahan kumpulan.
(CD 1 Track 20)
- menyanyi dan bermain perkusi.

Tekstur
- nipis dan tebal

Pengalaman Muzikal
Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.
1. Memainkan perkusi mengikut tempo.
- cepat
- lambat

1. Mendengar rakaman audio yang mempunyai tekstur nipis dan tebal. (CD 2 Track 15 dan 16)
- guru dan murid berbincang
2. Murid menyanyi lagu Hong Cai Mei Mei.
(CD 1 Track 21)

Ekspresi
-lembut (p )
-kuat (f )
Apresiasi Muzik
Menghayati muzik daripada pelbagai
repertoir.
1. Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.
- tekstur (solo-nipis dan kumpulan-tebal)
1. Murid menyanyi lagu Hong Cai Mei Mei.
(CD 1 Track 21)
2. Memainkan perkusi dalam kumpulan mengikut dinamik kuat dan lembut.

Mencipta melodi mi dan so
Pengalaman Muzikal
Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1. Mengajuk pic dengan tepat.
- pic tinggi
- pic rendah

1. Murid menyanyi solfa mi dan so mengikut rakaman audio mi dan so. (CD 2 Track 17)
2. Guru menyanyi frasa melodi dan murid mengajuk. Lampiran 12 Unit 16 (i).
3. Guru memaparkan carta yang mengandungi 3 lajur. Lampiran 13 Unit 16(ii)
4. Guru melekatkan kad mi atau so pada carta tersebut.
5. Guru membimbing murid menyanyi pic yang dipaparkan berulang kali.

Mencipta melodi mi dan so
Penghasilan Muzik
Menghasilkan idea muzikal kreatif.
1. Mencipta melodi mudah menggunakan vokal sepanjang 1 frasa.
1. Guru melekatkan kad mi atau so pada carta tersebut.
2. Guru membimbing murid menyanyi pic yang dipaparkan berulang kali.
3. Murid melekatkan kad so atau mi pada lajur dalam carta yang disediakan.
4. Murid menyanyikan melodi mudah yang mereka cipta.

Corak Irama Bunyi panjang-pendek
Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik

1. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. - lagu aksi (action song).

1. Menepuk pola irama bar 1 dan 2 serta 9 dan 10. 2. Menyanyikan lagu Jom Mengira.
(CD 1 Track 23)
3. Murid mengenal pasti bunyi panjang-pendek yang terdapat dalam lagu.

Corak Irama Bunyi panjang-pendek
Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.
2. Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. - mud (sedih dan riang)
1. Murid mengenal pasti bunyi panjang-pendek yang terdapat dalam lagu.
2. Melakukan pergerakan mengikut lirik lagu aksi Jom Mengira. (CD 1 Track 23)
3. Membanding beza bunyi panjang-pendek yang terdapat dalam rangkap 1,rangkap 2 dan rangkap 3.

Mencipta corak irama
Pengalaman Muzikal
Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1. Menyanyi dengan postur yang betul.
- postur duduk
- postur berdiri

1. Menyanyi dengan postur duduk yang betul.
(CD 1 Track 25)
2. Mengajuk corak irama yang diberi oleh guru dengan sebutan seperti ’pa’ dan ’ba’ sambil menepuk detik.


Mencipta corak irama
Pengalaman Muzikal
Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

2. Memainkan perkusi mengikut detik.
- postur
- cara memainkan

1. Murid menyusun kad ikon untuk menghasilkan corak irama. Lampiran 15 Unit 18(ii)
- Murid menepuk corak irama yang dihasilkan oleh rakan.
- Murid memainkan perkusi corak irama yang dihasilkan oleh rakan.

Mencipta corak irama
Penghasilan Muzik
Menghasilkan idea muzikal kreatif.
3. Mencipta corak irama mudah.
1. Murid menyusun kad ikon untuk menghasilkan corak irama. Lampiran 15 Unit 18(ii)
- Murid menepuk corak irama yang dihasilkan oleh rakan.
- Murid memainkan perkusi corak irama yang dihasilkan oleh rakan.

Ekspresi -dinamik kuat (f ) dan lembut (p )
Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
1. Menyanyi dengan dinamik. - lembut ( p ) - kuat ( f )
1. Menyanyi rangkai lagu

dengan sebutan ‘la‘ menggunakan dinamik p atau f .
2. Menyanyi rangkai lagu mengikut dinamik pada gambar yang ditunjukkan. Contoh: Sang Rimba-dinamik kuat Kucing-dinamik lembut.
Lampiran 16 Unit 19
3. Menyanyi lagu Sang Rimba dan Kucing mengikut dinamik yang ditetapkan.

Ekspresi -dinamik kuat (f ) dan lembut (p )
Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik.
2. Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi. - dinamik kuat / lembut
1. Menyanyi lagu Sang Rimba dan Kucing mengikut dinamik yang ditetapkan.
2. Membuat pergerakan beraksi berpandukan dinamik lagu yang dinyanyikan.

Tekstur
- nipis (solo) dan tebal (kumpulan)
Pengalaman Muzikal
Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.
1. Menyanyi dengan sebutan huruf vokal
a,e,i,o,u yang betul.
1. Mendengar muzik vokal (solo dan berkumpulan).  (CD 2 Track 18 dan 19)
- guru dan murid berbincang
2. Murid menyanyi lagu Suara Kita.
(CD 1 Track 29)
3. Murid menyanyi lagu Suara Kita mengikut carta lirik .  Lampiran 17 Unit 20

Tekstur
- nipis (solo) dan tebal (kumpulan)
Apresiasi Muzik:
Menghayati muzik daripada pelbagai
repertoir.
2. Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.
- tekstur (solo-kumpulan dan nipis-tebal)
3. Murid menyanyi lagu Suara Kita mengikut carta lirik .Lampiran 17 Unit 20
4. Murid membanding bezakan tekstur tebal dan nipis.
               


1 评论:

  1. design blog amat sesuai dengan kesukaan budak. Mempunyai isi yang padat.

发表评论